Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia Ngày Hội trường của Trường Đại học Y Hà Nội (02-11-2012)
Kính gửi: - Các Bộ trong môn toàn trường; - Ban cán sự và toàn thể sinh viên các lớp.

Để đảm bảo cho ngày Hội trường diễn ra một cách trang trọng, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các Bộ môn cho phép sinh viên nghỉ học 02 ngày 14 và 15/11/2012 để sinh viên tham gia các hoạt động của ngày Hội trường.
Xin mời tải file để xem chi tiết: Thông báo

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein