Văn bản - Pháp quy (13-11-2012)
Các quy định, văn bản quy định về phát triển chương trình.

 

Stt

Nội dung

Số văn bản – Nơi phát hành

Download

6

Chuẩn đầu ra cho ngành Bác sĩ đa khoa trường ĐHYHN

QĐ số 2896/QĐ-ĐHYHN ngày 29/8/2013

Chi tiết

5

Kết luận tại Hội nghị “Phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực của Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Hà Nội"

Biên bản ngày 25/3/2012

Chi tiết

4

Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của các Viện, Khoa, Bộ môn về chuẩn đầu ra cho Bác sỹ đa khoa Trường ĐHYHN

Báo cáo số 12/TTPTCT-TVNLYT-ĐHYHN ngày 10/1/2013

Chi tiết

3

Kết luận tại Hội nghị “Phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực của Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Hà Nội"

Biên bản số 04/TTPTCT-TVNLYT-ĐHYHN ngày 26/10/2012

Chi tiết

2

Giao nhiệm vụ phát triển chương trình đào tạo đại học

QĐ số 3334/QĐ-ĐHYHN ngày 06/11/2012

Chi tiết

1

Thành lập Hội đồng phát triển chương trình

QĐ số 3377/QĐ-ĐHYHN ngày 08/11/2012

Chi tiết

 

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn