Thông báo mời tham gia hội thảo tập huấn xây dựng đề cương nghiên cứu, lập dự trù và quản lý nguồn kinh phí theo mẫu của NIH và EU" (NIH and EU: grant application, budgeting and management) (16-11-2012)
Dự án "Xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực y tế nhằm cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách" sẽ tổ chức lớp tập huấn về cách viết đề cương nghiên cứu, lập dự trù và quản lý nguồn kinh phí theo mẫu của NIH và EU từ ngày 28/11 đến ngày 30/11/2012.

Đăng ký tham dự hạn cuối cùng: 22/11/2012 với Nguyễn Thị Minh Thoa

email: ntmthoa@gmail.com

Xem thông tin chi tiết click vào đây.

Dự án VNNH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein