Thông báo nhận giải văn nghệ năm học 2012 - 2013 (21-11-2012)
Văn phòng Đoàn trường kính đề nghị các cá nhân, đơn vị đạt giải trong Hội diễn văn nghệ năm học 2012 – 2013 đến Văn phòng Đoàn nhận tiền hỗ trợ tiết mục tham gia và nhận tiền giải, giấy khen của nhà trường từ ngày 19 – 30/11/2012 (có quyết định khen thưởng kèm theo). Trong thời gian kể trên cá nhân, đơn vị nào không lên nhận, Văn phòng Đoàn trường sẽ khóa sổ để hoàn thành chứng từ cho nhà trường.

Xin mời download fie để xem thông tin chi tiết:

1. QĐ khen thưởng hội diễn văn nghệ 2012 - 2013

2 . QĐ khen thưởng các tập thể đạt giải hội trại 2012 - 2013

Văn phòng công Đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein