Thông báo lấy ý kiến về dự thảo chuẩn đầu ra cho Bác sỹ đa khoa (19-11-2012)
Tháng 3/2012. Hiệu trưởng trường ĐHYHN đã thành lập Hội đồng chuẩn đầu ra với nhiệm vụ xây dựng chuẩn đầu ra cho tất cả các chương trình đào tạo đang triển khai của Trường. Sau 3 lần Hội đồng họp với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của các Thầy, Cô trong Hội đồng, bản thảo mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra) cấp độ chương trình cho bác sỹ đa khoa đã cơ bản hoàn thành.

 Việc thẩm định và ban hành sớm chuẩn đầu ra là nhiệm vụ cấp thiết của Trường, đề nghị các Bộ môn nghiên cứu, lấy ý kiến về bản thảo với các nội dung:

1. Dự thảo chuẩn đầu ra đào tạo bác sỹ đa khoa có phù hợp với bối cảnh và nhu cầu hiện nay hay không? Có dạy được không? Có học được không? Có đánh giá được không?

2. Kết cầu các phần của Dự thảo chuẩn đầu ra đào tạo bác sỹ đa khoa đã hợp lý chưa? Nếu chưa hợp lý thì kết cấu lại như thế nào cho hợp lý?

3. Việc thực hiện phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra cần có giải pháp cụ thể gì ở cấp độ chương tình của từng môn học, của cả chương trình đào tạo ở mọi khía cạnh (quản lý, tổ chức, thiết kế chương trình, người dạy, người học, cơ sở nguồn lực, đánh giá, phản hồi...)

Đề nghị các Thầy/ Cô, các Bộ môn/ đơn vị cho ý kiến nhận xét bằng văn bản gửi về Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế trước ngày 12/12/2012.

Click vào đây xem nội dung dự thảo chuẩn đầu ra cho bác sĩ đa khoa.

Để biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm:

Địa chỉ: Phòng 519 nhà A1 - Số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04-38523798-(524). Di động: 0904901102

Email: cdc.hrh@gmail.com

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn