Thông báo mời đối tác đầu tư liên doanh, liên kết cải tạo,sữa chữa,nâng cấp nhà thi đấu Trường Đại học Y Hà Nội (05-12-2012)
Thực hiện sự chỉ đạo của ban Giám hiệu về mời đối tác đầu tư liên doanh,liên kết cải tạo, sữa chữa, nâng cấp Nhà thi đấu theo tinh thần của Hội nghi liên tịch ngày 23/11/2012.

 Click xem thông tin chi tiết

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein