Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đạo đức cơ sở (05-12-2012)
Theo công văn số 8043/BYT-K3ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến đối với dự thảo quy chế tổ chức hoạt động HĐĐĐCS, Ban Giám hiệu đề nghị các nhà khoa học quan tâm đóng góp ý kiến cho bản dự thảo nói trên.

 Mọi ý kiến đóng góp gửi về: CN. Tống Thị Khuyên.

Địa chỉ: Phòng 319, Nhà A1, trường ĐHYHN.

Điện thoại: 0988907119

Email: tongkhuyendhyhn@gmail.com

Xem chi tiết nội dung dự thảo click vào đây.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC