Thông báo về việc thay đổi số tài khoản trong Hợp đồng Nghiên cứu khoa học (07-12-2012)
Trong thời gian vừa qua Trường Đại học Y Hà Nội đã ký Hợp đồng Nghiên cứu khoa học với các Quý cơ quan. Trong Hợp đồng đã ký theo số tài khoản....

 Xin mời tải file để xem chi tiết: Thay đổi số tài khoản trong Hợp đồng NCKH

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác