Thông báo về giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2012 của Trường Đại học Y Hà Nội (14-12-2012)
Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-ĐHYHN ngày 13 tháng 12 năm 2012 về việc tặng giải thưởng các công trình đoạt giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2012.

 Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và phần thưởng cho 5 tác giả có công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế đạt giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2012.

Xem nội dung chi tiết click vào đây.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC