Thông báo gửi các Đơn vị trong toàn Trường về việc rà soát vị trí công việc (25-02-2013)
Thông báo gửi các Đơn vị trong toàn Trường về việc rà soát vị trí công việc

 Đề nghị các Đơn vị thực hiện việc rà soát và gửi về phòng TCCB trước ngày 8/2/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Thanh - ĐT: 0976031182 - số máy lẻ 119.

Xin mời tải file:

Mẫu số 1: Bản mô tả công việc (Dành cho viên chức, hợp đồng lao động không phải là giảng viên) - tải file.

Mẫu số 2: Bản mô tả công việc (Dành cho viên chức/hợp đồng lao động là giảng viên) - tải file.

Mẫu số 3: Bảng tổng hợp mô tả công việc của đơn vị - tải file.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein