Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2014 (26-02-2013)
Theo Công văn số 47/K2ĐT-NCKH ngày 31/01/2013 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước và Nghị định thư năm 2014.

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ  xin thông báo tới toàn thể các đơn vị và cá nhân trong Nhà Trường  gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN tầm cỡ quốc gia, có tính khả thi (theo mẫu Phụ lục 1,2 và 4 - Website của Trường) về phòng QL.KH&CN bằng văn bản và gửi file vào hộp thư: quynhmai45@gmail.com trước ngày 10/3/2013 để tổng hợp gửi Bộ Y tế và Bộ KH&CN.

Xin mời tải file:

1. Phụ lục 1, 2

2. Phụ lục 4

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC