Thông báo tổ chức dịch vụ trông giữ ô tô và xe máy, xe đạp năm 2013 (27-02-2013)
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức dịch vụ trông giữ ô tô và xe máy, xe đạp năm 2013, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội sẽ phát hành hồ sơ mời thầu và chuẩn bị các phương án để tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu tổ chức dịch vụ trông giữu ô tô và xe máy, xe đạp.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường quan tâm đến dịch vụ liên hệ với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp bắt đầu từ 01/03/2013.

Điện thoại liên hệ: 0438523798 ( máy lẻ 303).

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein