Thông báo thu học phí qua ngân hàng (28-02-2013)
Nhà trường thông báo hiện nay số sinh viên nộp tiền học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 qua ngân hàng mới được 1/3 tổng số sinh viên của trường. Để đảm bảo thu học phí theo đúng hạn, nhà trường đề nghị lớp trưởng và bí thư nhắc nhở các sinh viên của lớp nhanh chóng nộp học phí qua ngân hàng, thời hạn đến hết ngày 20/3/2013 tại các phòng giao dịch ngân hàng sau

Xin mời download để xem thông tin chi tiết

Phòng tài chính kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein