Báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - Học kỳ I năm học: 2012-2013 (03-04-2013)
Báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - Học kỳ I năm học: 2012-2013

Trong buổi họp tổng kết học kỳ I năm học 2012-2013 và họp triển khai giảng dạy chương trình tiên tiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2013. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã  báo cáo tổng kết một số hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong học kỳ qua.
Xem file báo cáo chi tiết tại đây 

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein