Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản - Philippin (04-04-2013)
Theo thông báo kêu gọi đề xuất nghiên cứu chung trong lĩnh vực Bệnh truyền nhiễm giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST) và Bộ Khoa học và Công nghệ Phillippin (DOST) giai đoạn 2014-2016. Mục tiêu của Chương trình là là phát triển kinh tế và xã hội, giải quyết các vấn đề chung, tiến bộ khoa học và công nghệ, và bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ trong khu vực Đông Á. Thời gian thực hiện dự án: từ 1-3 năm (2014-2016). Hạn cuối nộp đề xuất trước ngày 18/4/2013. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia Hợp tác xây dựng Dự án xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn:
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_keu_goi_de_xuat_nghien_cuu_chung_trong_linh_vuc_Benh_truyen_nhiem_giua_Khoa_hoc_giua_Bo_Khoa_hoc_Cong_nghe_Viet_Nam_Co_quan_Khoa_hoc_va_Cong/

Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai –Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 0904438585  

Xin mời tải file:

1. Mẫu đề xuất tiếng Việt

2. Mẫu đề xuất tiếng Anh

3. Mẫu thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư

4. Thông báo

5. Thông tin tham khảo

 

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC