Thông báo bán hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp. (05-04-2013)
Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp năm 2013, Trung tâm dịch vụ tổng hợp đề nghị Quý phòng cho đăng tải thông tin thư mời thầu.

 Xin mời xem chi tiết thư mời thầu (click vào đây).

Trung tâm dịch vụ Tổng hợp

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein