Thông tin của một số tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế (bản tin tháng 2) (05-03-2013)
Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc tìm kiếm các nguồn kinh phí thực hiện các nghiên cứu khoa học. Hàng tháng, đơn vị phát triển dự án thuộc dự án VNNH - Đại học Y Hà Nội gửi tới các nhà nghiên cứu thông tin của một số tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.

 Xin mời xem bản tin tháng 2 của đơn vị phát triển dự án. (click vào đây).

Dự án VNNH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein