Thông báo về giải thưởng và học bổng Kova lần thứ 11 (09-04-2013)
Ủy ban giải thưởng Kova xin thông báo đến sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội về giải thưởng và học bổng Kova lần thứ 11 như sau:

I. Đối tượng:

- Là sinh viên của các Trường đại học trong cả nước

II. Tiêu chuẩn:

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên đạt loại xuất sắc từ 9,0 điểm trở lên.

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 Phòng CTCT&HSSV nhận kết quả xét chọn từ các khối, lớp và cá nhân sinh viên. Hạn cuối cùng ngày 30/5/2013 (gửi CN. Phương).

Xin mời tải file

1. Tiêu chuẩn giải thưởng Kova

2. Tiêu chuẩn học bổng Kova

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein