Kết quả cuộc họp chương trình giảng dạy dựa trên năng lực (06-05-2013)
Cuộc thảo luận tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ giữa các môn y học cơ sở với các môn học lâm sàng chuyên khoa. Từ đó, phát triển chương trình giảng dạy dựa trên sự kết hợp giữa các bộ môn này, nhằm đạt được mục tiêu giáo dục dựa trên năng lực

THAM GIA: PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh, TS. Osborne (QUT), PGS.TS. Nguyễn Hữu Tú, PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh, ThS. Hoàng Công Chánh.

1.       Mô hình Chương trình giảng dạy dựa trên năng lực (CBC)
PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh giới thiệu mô hình Chương trình giáo dục dựa trên năng lực. hình này thể hiện một cách rõ ràng mối quan hệ giữa tiêu chuẩn về năng lực, tiêu chuẩn thực hành chuẩn đầu ra bác sỹ đa khoa khoa. Mô hình này rất hữu ích cho việc hướng dẫn phát triển chương trình các môn học trong đào tạo - giáo dục dựa trên năng lực.

                                                        

 

2.0.  Hướng tới phương pháp học tập kết hợp giữa các môn y học cơ sở, lý thuyết và thực hành nói chung.

Cuộc thảo luận tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ giữa các môn y học cơ sở với các môn học lâm sàng chuyên khoa. Từ đó, phát triển chương trình giảng dạy dựa trên sự kết hợp giữa các bộ môn này,  nhằm đạt được mục tiêu giáo dục dựa trên năng lực. Điều này đòi hỏi các bộ môn y học cơ sở phải xem xét lại đề cương, các vấn đề chính trong môn học để tiến hành xây dựng khung chương trình dựa trên năng lực này (xem sơ đồ và tài liệu). Sau cuộc họp, chúng tôi đã nhất trí rằng sự kết hợp này nên chủ yếu tập trung vào lý thuyết và thực hành chung (chưa đi sâu vào các chuyên khoa lẻ), có sử dụng các cây vấn đề (nghiên cứu các trường hợp cụ thể) và giải thích các chi tiết bằng các lý lẽ và bằng chứng khoa học.

{C}3.0   {C}Các mức độ học các môn y học cơ sở

Hiện nay, theo Khung chương trình của Bộ GD & ĐT mới chỉ thể hiện được một mức độ ứng dụng duy nhất của việc học các môn y học cơ sở. Nhiều ý kiến ​​cho rằng các môn y học cơ sở nên được chia ra thành 2 mức độ ứng dụng để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Mức đô 1: là xây dựng  kiến thức nền tảng chung cho tất cả các chuyên ngành khác nhau. Mức độ 2: sẽ cụ thể hóa các kiến thức cho các sinh viên y khoa và tập trung vào các chi tiết cần thiết để có thể đưa ra được các quyết định lâm sàng (ra quyết định trong các tình huống cụ thể). Điều này đòi hỏi tất cả các trường đại học đều đi theo cách tiếp cận này  và trong thời gian tới, nên có một một cuộc thảo luận chung với tất cả các trường đại học, để có thêm các tác động về nguồn lực.

Giám sát sự thay đổi để hướng tới chương trình giảng dạy dựa trên năng lực cho bác sỹ đa khoa

Sau cuộc họp, chúng tôi đã nhất trí rằng mô hình cải tiến chất lượng liên tục sẽ rất hữu ích cho việc thực hiện thay đổi và đảm bảo chất lượng đầu ra của bác sỹ đa khoa.

4.0 Thời hạn và tiến độ để làm việc với các bộ môn y học cơ sở

Phó giáo sư Hạnh đã thông báo rằng chương trình sẽ được thực hiện vào tháng Hai năm 2014.

Lưu ý: Dự kiến, nên lựa chọn một hoặc hai môn học thí điểm mô hình này, khi đó cần có sự hướng dẫn về giảng dạy và phương pháp đánh giá. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng mô hình chuẩn năng lực đầu ra (CSM) không được chấp nhận bởi tất cả các bộ môn thuộc lĩnh vực môn y học cơ sở thì nó vẫn được tiếp tục tiến hành.

Chúng tôi cũng lo ngại về cách thức làm thế nào để thu hút được sự tham gia của các bộ môn y học cơ sở trong việc thay đổi theo mô hình này, đã đề xuất ra các chương trình hoạt động như sau:

Hội thảo giới thiệu về Giáo dục dựa trên năng lực, diễn ra vào  tháng năm 2013 (trong vòng 3 giờ)

·         Giới thiệu khái niệm về chương trình giáo dục dựa trên năng lực và mục tiêu chương trình. Diễn giải khung chương trình giáo dục dựa trên năng lực và  phác thảo kết quả mong đợi về sự tham gia của các bộ môn y học cơ sở. Các bộ môn Y học cơ sở sẽ được cung cấp một danh sách mà theo đó để xem xét và chỉnh sửa đề cương môn học.

Hội thảo về cách rà soát và viết đề cương môn học, diễn ra vào Tháng Sáu, 2013 (trong vòng 4 giờ):

·         Hỗ trợ nhóm hậu cần thành lập các các đội, các nhóm viết đề cương môn học với hướng dẫn của Trung tâm phát triển Chương trình.

Trình bày và phản hồi về đề cương môn học vào tháng Tám hoặc tháng Chín năm 2013 (3 giờ)

·         Các bộ môn y học cơ sở sẽ trình bày và phản hồi về đề cương môn học cho các chuyên gia

Chuẩn bị cho việc tiến hành chương trình giáo dục dựa trên năng lực, diễn ra vào Tháng Mười Một, 2013 (trong vòng 3 giờ)

·         Báo cáo tiến độ hiện tại, kết quả mong đợi và thiết lập kênh trao đổi thông tin và phản hồi liên tục

Rà soát chương trình giảng dạy được thực hiện bởi Hội đồng khoa học và giáo dục, diễn ra vào  trong tháng Mười Hai, 2013

{C}4.0   {C}Cuộc họp trao đổi với Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội- PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh

PGS.TS.Nguyễn Đức Hinh rất ủng hộ sáng kiến cải cách chương trình giảng dạy, nhất trí cho tổ chức hội thảo, trao đổi với các bộ môn y học cơ sở. Hội thảo dự kiến tổ chức vào 13:30-16:30, ngày 07 Tháng 05 năm 2013.

 

 

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein