Mẫu biểu " GIẤY XÁC NHẬN" để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên (13-05-2013)
Phòng công tác chính trị & học sinh viên thông báo mẫu biểu " GIẤY XÁC NHẬN" để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Giấy xác nhận để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc danh mục ngành, nghề, nặng nhọc, độc hại căn cứ theo Quyết định số: 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy hiểm.

Click vào đây để download mẫu

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein