Số 678 / ĐHYHN-TCCB. Kê khai chế độ hưởng phụ cấp thâm niên năm 2013 đối với nhà giáo (16-05-2013)
Hiện nay Nhà trường đang tiến hành triển khai xét tặng Phụ cấp thâm niên Nhà giáo cho Cán bộ Giảng viên và người hướng dẫn thực hành cho sinh viê, học viên. Đề nghị các ca nhân chưa được hưởng PCTNNG thực hiện việc kê khai quá trình công tác

1: Click:  xem thông tin chi tiết

2: Click : download phiếu kê khai

Phòng tổ chức Cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein