Thông báo về việc tuyển chọn các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2014 (29-05-2013)
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2014.

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia tuyển chọn xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn:

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_ve_viec_tuyen_chon_cac_nhiem_vu_Khoa_hoc_va_Cong_nghe_thuoc_cac_chuong_trinh_Khoa_hoc_va_Cong_nghe_trong_diem_cap_nha_nuoc_thuc_hien_trong_k/

Thời hạn nhận hồ sơ:  hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2013

Nơi nhận Hồ sơ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai –Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 0904438585

Xin mời tải file:
1. Phụ lục 4
2. Phụ lục 9
3. Quyết định phê duyệt 

 

Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein