Thông báo về kế hoạch tổ chức đào tạo quốc tế ngắn hạn năm 2013 của Bộ KH&CN Trung Quốc (29-05-2013)
Triển khai kế hoạch đào tạo quốc tế năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc sẽ tổ chức 35 khóa đào tạo quốc tế ngắn hạn dành cho các nước đang phát triển bao gồm các lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, bảo vệ tài nguyên môi trường, chăm sóc sức khỏe, chính sách KH&CN.

Trong đó có 16 khóa đào tạo thuộc Chương trình xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc - ASEAN của Chương trình đối tác KH&CN Trung Quốc – ASEAN (STEP). Theo đó, Bộ KH&CN Trung Quốc đài thọ các chi phí ăn, ở, đi lại trong nước, phí đào tạo trong thời gian của khóa đào tạo. Chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế và các chi phí khác có liên quan do nước cử người chi trả. Thông tin chung về 35 khóa đào tạo quốc tế ngắn hạn và thông tin chi tiết về 16 khóa đào tạo thuộc Chương trình STEP xin xem theo đường dẫn:

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_ve_ke_hoach_to_chuc_dao_tao_quoc_te_ngan_han_nam_2013_cua_Bo_KHCN_Trung_Quoc/

Cán bộ tham dự các khóa đào tạo nêu trên trực tiếp nộp hồ sơ về Ban Tổ chức phía Trung Quốc và làm các thủ tục có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hoàng Minh Hằng - Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, phòng châu Á và châu Phi. Điện thoại: 04.39448901 và  Email: hmhang@most.gov.vn

Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein