Báo cáo thực hiện kế hoạch dự toán năm 2013 và xây dựng dự toán ngân sách 2014 (02-07-2013)
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Để thực hiện lập dự toán Ngân sách năm 2014, kế hoạch tài chính vốn viện trợ năm 2014 và xây dựng đề án tự chủ 3 năm (2013-2015), Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị cấp 3, các Phòng Ban chức năng, các Dự án thực hiện các nhiệm vụ:

Xin mời tải file:
1. Công văn báo cáo thực hiện kế hoạch dự toán.
2. Biểu mẫu dự trù

 

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein