Hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2012 - 2013 (04-07-2013)
Theo Điều lệ Công đoàn nhiệm kỳ của Tổ công đoàn là một năm học. Công đoàn bộ phận có thể vận dụng thực hiện các quy định như Công đoàn cơ sở.

Các đơn vị họp Tổng kết năm học gửi Biên bản họp, Báo cáo, bảng chấm điểm về: Văn phòng Công đoàn (Phòng 210 tầng 2 nhà A1) (từ ngày 08/7/2013 đến ngày 31/7/2013).

Xin mời tải file: Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein