Thông báo về việc xét tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam và Giải thưởng Kovalevskaia năm 2013 (15-07-2013)
Theo công văn số 3360/BYT--TT-KT ngày 7/6/2013 của Bộ Y tế về việc đề cử xét tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam và Giải thưởng Kovalevskaia năm 2013.

 Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các đơn vị tiến hành xét chọn và giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của đơn vị mình để đề cử trao giải năm 2013. 

Thời gian nộp Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2013 trước ngày 30/6/2013 và thời gian nộp Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2013 trước ngày 30/9/2013.

Click vào đây để xem chi tiết.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC