Thông báo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú năm 2013 (15-07-2013)
Thực hiện Công văn số 3798/BYT-TT-KT ngày 24/6/2013 và Thông tư số 30/2011/TT/BYT ngày 30/6/2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai cho việc xét tặng các danh hiệu như sau:

Xin mời tải file:

1. Thông báo.

2. Thông tư hướng dẫn xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein