Hướng dẫn tổng kết công tác năm học 2012 - 2013 (17-07-2013)
Năm học 2012-2013 đã kết thúc, Nhà trường đề nghị các đơn vị tiến hành tổng kết công tác năm học và nộp báo cáo về Phòng Hành chính tổng hợp.

Các đơn vị có thể xem Hướng dẫn tổng kết công tác năm học 2012 - 2013 và Quy chế Thi đua, khen thưởng đối với CBVC trên Website của Trường hoặc liên hệ với Phòng HCTH để nhận. Hhạn cuối cùng nộp báo cáo là ngày 15/8/2013.

Xin mời tải file: Hướng dẫn tổng kết công tác năm học

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein