Thông báo về lịch trình bày báo cáo tổng quan của ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2013 (25-07-2013)
Đối chiếu theo tiêu chuẩn xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2013 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội đã thống nhất một số nội dung thông báo đến các ứng viên như sau:
I. Địa điểm và thời gian họp báo cáo tổng quan.

1. Địa điểm: 
- Phòng trình bày báo cáo: Phòng khách Ban Giám hiệu, tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội
- Phòng chờ: Phòng họp Giao ban, tầng 2, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 27 tháng 7 năm 2013.
Xin mời xem chi tiết: Lịch trình bày báo cáo

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC