Thông báo của Đơn vị phát triển dự án - Trường Đại học Y Hà nội về việc hỗ trợ kinh phí viết đề cương nghiên cứu/phát triển dự án cho các nghiên cứu viên/nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực y tế. (08-04-2013)
Dự án “Xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực y tế nhằm cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách” (dự án VNNH) được tổ chức Sida tài trợ cho Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 3 năm 2013. Mục tiêu chính của dự án là nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, cung cấp các bằng chứng cho việc hoạch định chính sách và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nghiên cứu viên, các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức liên quan. Nhằm khuyến khích các nghiên cứu viên/ nhóm nghiên cứu viên Việt Nam tham gia viết đề cương nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, dự án VNNH xin gửi tới các nghiên cứu viên thông báo về việc hỗ trợ kinh phí viết đề cương trong năm 2013.

Để biết thông tin chi tiết xin mời click vào đây.

Dự án VNNH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein