Thông báo Danh sách sinh viên đã được duyệt ở Ký túc xá nhà E2, E3 năm học 2013 - 2014 (31-07-2013)
Ban Quản lý Ký túc xá và Đời sống sinh viên Trường đại học Y Hà Nội thông báo Danh sách sinh viên đã được duyệt ở Ký túc xá nhà E2, E3 năm học 2013 – 2014

Mời tải file:
1. Danh sách sinh viên ở KTX E2

2. Danh sách sinh viên ở KTX E3

 

Ban Quản lý KTX&ĐSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein