Thông báo két quả lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu TTND-TTUT năm 2013 (31-07-2013)
Căn cứ công văn số 1607/ĐHYHN-HCTH ngày 30 tháng 7 năm 2013, về việc thông báo tới các đơn vị trong toàn trường về kết quả lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu TTND-TTUT năm 2013.

 Để xem chi tiết xin click vào đây.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein