Thông báo giải thưởng Tình nguyện Chim én 2013 (01-08-2013)
Nhằm đẩy mạnh công tác tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Chim én 2013 và phát huy tinh thần cộng đồng. Giải thưởng Tình nguyện Chim én là chương trình thường niên do Tập đoàn FPT tổ chức trên website: http://vicongdong.vn

Ban Tổ chức Chim ém 2013 trân trọng mời Ban Chấp hành Đoàn trường cùng các câu lạc bộ và các tổ chức hưởng ứng tham gia Giải thưởng Tình nguyện Chim én 2013.

Mởi tải file xem chi tiết: Giải thưởng Tình nguyện Chim én

Ban Tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Chim én

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein