Thông báo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 (07-08-2013)
Thực hiện quy trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Y Hà Nội về Dự thảo sửa đổi và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 để lấy ý kiến tham gia của cán bộ công chức trong toàn trường.

 Các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức được tổng hợp theo từng đơn vị và gửi ý kiến bằng văn bản (Download mẫu tại đây) về Phòng Tài chính - Kế toán trước ngày 12/8/2013 để phòng tổng hợp trình Ban Giám hiệu và Tổ sửa đổi, bổ sung quy chế xem xét.

Nội dung chi tiết Dự thảo quy chế và các Phụ lục, để xem xin mời click vào đây.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein