Hướng dẫn phiên giải kết quả phiếu phản hồi bài giảng và tổng hợp một số kết quả chung toàn trường năm học 2012-2013 (15-08-2013)
Hướng dẫn phiên giải kết quả phiếu phản hồi bài giảng và tổng hợp một số kết quả chung toàn trường năm học: 2012-2013

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

HƯỚNG DẪN PHIÊN GIẢI KẾT QUẢ

TỔNG HỢP PHIẾU PHẢN HỒI BÀI GIẢNG

 

Phiếu phản hồi bài giảng của giảng viên được hoàn thành sau một hoặc nhiều buổi giảng lý thuyết của Thầy/Cô.

Trong năm học 2012-2013, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục đã lấy ý kiến của sinh viên phản hồi bài giảng của 348 giảng viên thuộc 50 Bộ môn/Khoa/Viện trong trường.

Phiếu phản hồi bài giảng gồm 4 phần với 15 câu yêu cầu sinh viên phản hồi về:

- Nội dung bài giảng (5 câu)

- Phương pháp giảng dạy (5 câu)

- Trách nhiệm và tác phong sư phạm (4 câu)

- Nhận xét chung (1 câu)

Với mỗi câu sinh viên sẽ lựa chọn các mức từ 0 đến 3 (0 = Không đồng ý;       1 = Phân vân; 2 = Đồng ý; 3 = Rất đồng ý), điểm tối đa của mỗi câu là 3 điểm và tổng điểm tối đa là  45 điểm.

Kết quả tổng hợp phiếu phản hồi bài giảng được trình bày như sau:

1. Cột đầu tiên là nội dung các câu hỏi.

2. Tỷ lệ % sinh viên lựa chọn từng mức 0, 1, 2, 3 (tổng của 4 mức = 100%) của mỗi câu.

3. Cột 6: Điểm trung bình của mỗi câu.

4. Cột 7: Độ lệch chuẩn của mỗi câu.

Hoặc: Điểm trung bình mỗi câu năm học 2011-2012 (Đối với giảng viên có kết quả phản hồi năm 2011-2012).

5. Điểm trung bình của từng phần: Tổng trung bình của các câu trong phần đó.

6. Tổng điểm: Tổng trung bình của 4 phần (15 câu).

7. Tỷ lệ % so với điểm tối đa: = (Trung bình tổng điểm /45) * 100 %

Phân tích kết quả phản hồi chung của toàn trường cho thấy điểm phản hồi dao động từ 18,67/45 đến 42,2/45, tương đương 41,5% đến 93,7%.

Thầy/Cô có thể xem điểm phản hồi của Thầy/Cô và bộ môn ở mức độ nào so với phân bố chung.

 I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUNG TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC: 2012-2013

 

1.1. Tỷ lệ % điểm số của từng giảng viên do sinh viên đánh giá so với điểm tối đa - 348 giảng viên

1.2. Tỷ lệ % điểm đánh giá của sinh viên tính chung cho từng bộ môn/bộ môn - 50 khoa/viện/bộ môn

1.3. Tỷ lệ % điểm do sinh viên đánh giá tính trên điểm tối đa theo khối

   

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUNG TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC: 2011-2012

 2.1. Tỷ lệ % điểm số của từng giảng viên do sinh viên đánh giá so với điểm tối đa


 2.2. Tỷ lệ % điểm đánh giá của sinh viên tính chung cho từng bộ môn

 2.3. Tỷ lệ % điểm do sinh viên đánh giá tính trên điểm tối đa theo khối


 

 

 

 

TT KT&ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein