Mẫu xin cấp văn phỏng phẩm, dụng cụ, vật tư văn phòng (21-08-2013)
Để phục vụ tốt cho công việc cấp phát văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, vật tư văn phòng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giảm bớt thời gian làm thủ tục xin cấp vật tư.

Phòng Quản trị xin gửi tới các đơn vị trong toàn Trường mẫu xin cấp văn phỏng phẩm, dụng cụ, vật tư văn phòng.

Mời tải file: Mẫu cấp vật tư.

Phòng Quản trị

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein