Cơ sở vật chất, thư viện & tài chính (28-08-2013)
Cơ sở vật chất, thư viện & tài chính

 Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2.

-          Nơi vui chơi giải trí: 9250m2
Diện tích phòng họcTổng diện tích phòng học: 2770m2
-          4.     : Giáo trình: 267
-          Bài trích báo: 30361
-          Tạp chí điện tử: 05
-          5.     : Dùng cho hệ thống văn phòng: 441
-          Tỷ số số máy tính dùng cho SV trên SV chính quy: 242/7280=3,3/100
-          Năm 2007:  88.907.278.561
-          Năm 2009: 127.149.422.590
-          7.     (chỉ tính hệ chính quy) Năm 2005-2006: 7.625.095.000 (bao gồm cả Hệ không Chính quy)
-          Năm 2007-2008: 10.163.660.000 (bao gồm cả Hệ không Chính quy)
-          Năm 2009-2010: 8.643.367.000 (Hệ chính quy).

DHYHN

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein