PHẦN CHUNG (29-03-2017)
Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

PHẦN CHUNG:

TT

TÊN VĂN BẢN

FILE

ĐÍNH KÈM

NGUỒN

GHI CHÚ

1

Luật Giáo dục Đại học số 08/2012

 

Quốc Hội

 

2

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phú ban hành Điều lệ trường đại học.

 

Chính Phủ

 

3

Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội

 

Bộ Y tế

 

4

Quyết định số 2028/QĐ-ĐHYHN ngày 03/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Giáo dục Trường Đại học Y Hà Nội

 

Trường ĐHYHN

 

 

Phòng CTSV

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn