Kết quả thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào năm học 2013-2014 (13-09-2013)
Kết quả thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào năm học 2013-2014

 

     ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   BỘ MÔN NGOẠI NGỮ                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        

 

                                                 THÔNG BÁO
                                                      V/v: Phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên Y1

           Căn cứ vào kết quả của kỳ thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Y1 diễn ra vào ngày 8/9/2013, trình độ tiếng Anh của các sinh viên được chia thành 3 nhóm, cụ thể như sau:
- Nhóm 1: điểm từ 40-60 (chiếm tỷ lệ 20,9%)
Các sinh viên thuộc nhóm 1 được phép không tham dự các buổi tiếng Anh theo thời khóa biểu chính khóa và phải có đơn xin tự học nộp cho giáo viên tiếng Anh phụ trách lớp đó (thời hạn nộp trong 2 tuần đầu của kỳ học 30/9/2013 - 12/10/2013). Cuối kỳ các sinh viên này phải tham gia kỳ thi tiếng Anh học phần 1 theo thông báo của Phòng Quản lý Đào tạo đại học.
- Nhóm 2: điểm từ 20-39 (chiếm tỷ lệ 76,5%)
Các sinh viên thuộc nhóm 2 phải tham dự các buổi tiếng Anh theo thời khóa biểu chính khóa.
- Nhóm 3: điểm từ 0-19 (chiểm tỷ lệ 2,6%)
Các sinh viên thuộc nhóm 3 phải học tiếng Anh tăng cường để có thể theo học được giáo trình chính khóa.

                                                                                                                 Trưởng Bộ môn

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                      Ngô Phương Nga

Tra cứu điểm thi tại đây

 

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein