QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN (13-10-2020)
Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

TT

TÊN VĂN BẢN

FILE

ĐÍNH KÈM

NGUỒN

GHI CHÚ

1

Quyết định số 3289/QĐ-ĐHYHN ngày 18/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Y Hà Nội

TẢI FILE

Trường ĐHYHN

 

2 Quyết định số 3673/QĐ-ĐHYHN ngày 15/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế sinh viên hình thức vừa làm vừa học TẢI FILE Trường ĐHYHN  

 

Phòng CTSV&KTX

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein