Thông báo về chuẩn đầu ra của Bác sĩ đa khoa Trường ĐHYHN (19-09-2013)
Căn cứ Quyết định số 2896 ngày 29 tháng 8 năm 2013 về việc ban hành Chuẩn đầu ra cho Bác sĩ đa khoa của Trường ĐHYHN.

Xem chi tiết nội dung chuẩn đầu ra Bác sĩ đa khoa Trường ĐHYHN Click vào đây.

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn