Công văn gửi Viện/Khoa/Bộ môn về việc "Lập danh sách các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và nâng cao kỹ năng tiền lâm sàng và lâm sàng" (22-10-2013)
.

- Danh sách các Khoa/Viện/Bộ môn Download

- Biểu mẫu liệt kê trang thiết bị Download

 

TT KT&ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein