Chương trình Hội nghị giáo vụ Đại học ngày 29.10.2013 (24-10-2013)
Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị giáo vụ Đại học năm 2013

Để nâng cao chất lượng công tác dạy - học và chuẩn hóa một số quy trình thi thực hành các môn Lâm sàng và Y học cơ sở. Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị giáo vụ Đại học năm 2013:

                 Thời gian: 13h30 ngày 29.10.2013

                 Địa điểm: Giảng đường 201 - Khu Giảng đường Hồ Đắc Di - Trường Đại học Y Hà Nội

                 Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Yêu cầu: Lãnh đạo và giáo vụ các Bộ môn, Khoa, các Viện tham khảo trước chương trình để thảo luận.

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein