Thông báo lịch ghép nhạc Hội diễn Văn nghệ năm học 2013 - 2014 (29-10-2013)
Đoàn Thanh niên xin thông báo tới các đơn vị trong toàn trường lịch ghép nhạc và thứ tự ghép nhạc Hội diễn văn nghệ 2013 - 2014 tại Hội trường lớn của khối Cán bộ cụ thể như sau:

* Ngày 30/10/2013:

- Từ 15h00 đến 16h30: các Bộ môn cơ sở + cơ bản gồm:

1. BM. Dược lý - Miễn dịch sinh lý bệnh;

2. Liên quân Mô phôi - Sinh học di truyền;

3. BM. Vi sinh;

4. BM. Lý luận chính trị;

5. Khoa Điều dưỡng - hộ sinh;

6. BM. Giải phẫu bệnh;

7. BM Ngoại ngữ

- Từ 16h30 đến 17h30: các Bộ môn lâm sàng gồm:

1. BM. Nội tổng hợp;

2. Công đoàn BM. Truyền nhiễm;

3. BM. Ngoại.;

4. BM. Phụ sản.

* Ngày 31/10/2013:

-  Từ 15h00 đến 16h30: Khối Phòng ban + Trung tâm gồm:

1. Chi đoàn Cán bộ;

2. Phòng Tuyên huấn;

3. Phòng Đào tạo Đại học;

4. Phòng Công nghệ thông tin;

5. Phòng Tài chính kế toán;

6. Trung tâm ĐT và nghiên cứu HIV/AIDS;

7. Trung tâm Gen - Protein;

8. Viện ĐT YHDP - YTCC;

- Từ 16h30 - 17h30: Các Bộ môn lâm sàng gồm:

1. BM. Mắt;

2. Viện ĐT Răng Hàm Mặt;

3. BM. Da liễu;

4. BM. Ung thư

Đề nghị các đơn vị tham gia đúng lịch. Hiện nay, một số đơn vị đã đăng ký các tiết mục tham gia hội diễn, tuy nhiên vẫn chưa ghi đầy đủ thông tin như: Tên tiết mục, tên người biểu diễn (thể loại: đơn ca, song ca), đề nghị các đơn vị báo lại đầy đủ về Văn phòng Đoàn Thanh niên cho CN. Nguyễn Thị Huyền - SĐT: 0982672302

 

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein