Thông báo về chuẩn đầu ra của Bác sĩ Y học Cổ truyền và Bác sĩ Răng Hàm Mặt của Trường ĐHYHN (06-11-2013)
Căn cứ Quyết định số 3640 ngày 5 tháng 11 năm 2013 về việc ban hành chuẩn đầu ra cho Bác sĩ Y học Cổ truyền và Bác sĩ Răng Hàm Mặt của Trường ĐHYHN.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung chuẩn đầu ra Bác sĩ Y học cổ truyền.

Click vào đây để xem chi tiết nội dung chuẩn đầu ra Bác sĩ Răng Hàm Mặt.

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein