Quy trình ISO hiệu lực 10/10/2013 (27-11-2013)
Quy trình ISO của Trường Đại học Y Hà Nội.

 

   TT

Tên quy trình

Mã số

Mô tả

Biểu mẫu

1.

Chính sách chất lượng

CSCL

Chi tiết

Download

2.

Mục tiêu chất lượng

MTCL

Chi tiết

Download

3.

Sổ tay chất lượng

STCL

Chi tiết

Download

4.

Quy trình quản lý tài liệu

QT.01.HT

Chi tiết

Download

5.

Quy trình quản lý hồ sơ

QT.02.HT

Chi tiết

Download

6.

Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống QLCL

QT.03.HT

Chi tiết

Download

7.

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa

QT.04.HT

Chi tiết

Download

8.

Quy trình Cải tiến, họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng

QT.05.HT

Chi tiết

Download

9.

Quy trình tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển/ xét tuyển

QT.01.TCCB

Chi tiết

Download

   10.

Quy trình bổ nhiệm cán bộ, viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

QT.02.TCCB

Chi tiết

Download

11.

Quy trình tổ chức buổi gặp mặt cán bộ nghỉ hưu/ cán bộ thôi giữ chức vụ

QT.03.TCCB

Chi tiết

Download

12.

Quy trình cấp sổ BHXH

QT.04.TCCB

Chi tiết

Download

13.

Quy trình xét nâng bậc lương

QT.05.TCCB

Chi tiết

Download

 

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn