Kết quả bình chọn "Giảng viên được sinh viên yêu quý năm học: 2012-2013" (09-12-2013)
.

Danh sách giảng viên được sinh viên bình chọn năm học 2012-2013 (theo Quyết định số 3769/QĐ-ĐHYHN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội)

 

STT

Họ Và Tên

Bộ Môn

Khối

bình chọn

1

BS. Lê Mạnh Thường

Giải Phẫu

Y1

2

PGS.TS.  Nguyễn Vũ Trung

Vi Sinh

Y2

3

ThS. Nguyễn Phương Thanh

Dược Lý

Y3

4

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

Nhi

Y4

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn

Dị Ứng - MDLS

Y5

6

PGS.TS. Phạm Huy Hiền Hào

Phụ Sản

Y6

 

TT KT&ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein