Quy trình ISO phòng Tổ chức Cán bộ (10-12-2013)
Quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO phòng Tổ chức cán bộ.

 

1. Mục tiêu chất lượng năm học 2014-2015

 

Nội dung

 

2. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2013-2014

 

Nội dung

 

3. Mô tả vị trí công việc

 

Nội dung

 

4. Quy trình tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển/ xét tuyển

QT.01.TCCB

Quy trình

 

5. Quy trình bổ nhiệm cán bộ, viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng

QT.02.TCCB

Quy trình

Mẫu biểu

6. Quy trình tổ chức buổi gặp mặt cán bộ nghỉ hưu/ cán bộ thôi giữ chức vụ

QT.03.TCCB

Quy trình

Mẫu biểu

7. Quy trình cấp sổ bảo hiểm xã hội

QT.04.TCCB

Quy trình

 

8. Quy trình xét nâng bậc lương

QT.05.TCCB

Quy trình

Mẫu biểu M01.TCCB.05

 

    Mẫu biểu M15.TCCB.05
      Mẫu biểu M16.TCCB.05

 

Đại học Y Hà Nội

Các tin khác

Nhận diện HMU
Ngày hội việc làm
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle