Hệ thống quản lý chất lượng ISO - Trường Đại học Y Hà Nội (22-01-2013)
Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

 

1. Chính sách chất lượng năm học 2014-2015

 

Nội dung

 

2. Mục tiêu chất lượng năm học 2014-2015

 

Nội dung

 

3. Sổ tay chất lượng

 

Nội dung

 

4. Quy trình quản lý tài liệu

QT.01.HT

Quy trình

Mẫu biểu

5. Quy trình quản lý hồ sơ

QT.02.HT

Quy trình

Mẫu biểu

6. Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng

QT.03.HT

Quy trình

Mẫu biểu

7. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa

QT.04.HT

Quy trình

Mẫu biểu

8. Quy trình cải tiến, họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng

QT.05.HT

Quy trình

Mẫu biểu

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein