Kết quả thi môn Ngoại ngữ Y2-HP3 (đối tượng thi lại), Ngoại ngữ Y3-HP5,Sức khỏe nghề nghiệp HP1-HP2 Y6YHDP, Mô Phôi Y2 (03-01-2014)
.

1. Tra cứu điểm thi Ngoại ngữ Y3-HP5 tại đây

Ghi chú: Điểm ngoại ngữ Y3-HP5: cột điểm cuối cùng tính cả các điểm thành phần và điểm thi

2. Tra cứu Điểm ngoại ngữ Y2-HP3 (điểm của các sv thi lại) tại đây

3. Tra cứu Điểm Mô Phôi -Y2 (điểm thi lý thuyết) tại đây

4. Tra cứu điểm thi SKNN Y6-HP1 (điểm thi lý thuyết) tại đây

5. Tra cứu điểm thi SKNN Y6-HP2 (điểm thi lý thuyết) tại đây

TT KT&ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein